Ny trivselsgruppe for unge

Trivselsgrupper2Trivselsgrupperne i Frivilligcenter Hillerød opretter en gruppe for unge på 15-18 år med skilte forældre. Den retter sig mod de unge, der føler sig ensomme eller mangler nogen at tale med.

Gruppen mødes hver anden torsdag med start 31. oktober kl. 17.00-19.00 i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12c.

Gruppen er et fællesskab, hvor de unge møder ligesindede. Sammen finder de nye handlemuligheder og tackler de udfordringer, de oplever ved at være i en skilsmissefamilie. De unge er selv med til at bestemme, hvad der tales om i gruppen. Derudover bruges der tid på at hygge sammen, se film, kreativitet, og hvad de unge i gruppen ellers føler for.

Flere føler sig ensomme
En skoleundersøgelse fra 2018 viser, at 10 procent af pigerne og 5 pct. af drengene på 15 år ofte eller meget ofte føler sig ensomme. Blandt de 16-24-årige føler 10,3 pct. af kvinderne og 8,5 pct. af mændene sig ensomme (Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2017).

Ensomhed er ikke det samme som at være alene. Følelsen af ensomhed kan lige så let opstå, når man er blandt andre mennesker. Mens ensomheden for de fleste heldigvis er en forbigående følelse, er der en mindre gruppe, der oplever vedvarende ensomhed.

Forskere peger på, at vejen ud af ensomhed og sårbarhed kan findes i fællesskaber og samvær med andre, f.eks. i en trivselsgruppe, hvor man møder ligesindede og oplever, at man ikke er alene.

I Hillerød Kommune er man opmærksom på unges mistrivsel, og der er arrangeret netværksgrupper for unge gennem Basen (SSP), hvor man arbejder med at give sårbare unge redskaber og strategier til at tackle deres udfordringer.

En kort kursusperiode er dog ikke altid nok til at implementere de tilbudte værktøjer. Derfor vil Trivselsgrupperne i frivilligcentret, i samarbejde med Basen og med støtte fra 4c Fonden, tilbyde de unge en anden platform i fællesskab og samvær med andre.

Kontakt Trivselsgruppeleder i Frivilligcenter Hillerød, Eva Christensen, på selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf. 4824 1907, hvis du eller nogen, du kender, har lyst til at deltage i gruppen.

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job