Invitation til medlemsmøde

MedlemsmoedeAlle medlemmer af Frivilligcenter Hillerød inviteres til medlemsmøde onsdag den 5. februar 2020 i Kedelhuset kl. 17.00-20.30.

Frivilligcenter Hillerød arbejder for at skabe rammer for og veje til lokale fællesskaber. Vi har et klart mål om at hjælpe mennesker, der oplever at stå udenfor, ind i lokale fællesskaber gennem aktiv deltagelse, engagement som frivillig samt hjælp og rådgivning. En opgave som vi ikke kan løfte alene – men kalder på samarbejde med vores medlemmer og borgere generelt i kommunen

Frivilligcentret bliver flittigt brugt - særligt sidst på dagen og om aftenen. Men der er plads til flere aktiviteter i dagtimerne, hvor mennesker, der fx er sygemeldte i en længere periode, på (førtids)pension, på orlov, er jobsøgende eller arbejder eftermiddag/aften, kan deltage og engagere sig. Måske har du/I ideer til aktiviteter eller mod på at samarbejde om nye tilbud, som kan appellere til medborgere, der søger samvær og aktiviteter i dagtimerne? Derfor vil vi på medlemsmødet tale om samarbejdsmuligheder mellem frivilligcentrets mange medlemsforeninger, -grupper og brugere, fx om at lave (nye) aktiviteter for og med medborgere, der søger fællesskaber særligt i dagtimerne og i weekenden.

Vi opfordrer til, at der deltager 1-2 repræsentanter fra hver forening/gruppe fra alle aktive medlemsgrupper og -foreninger.

Tilmelding
I bedes tilmelde jer medlemsmødet senest fredag d. 31. januar 2020 på mail epost@frivilligcenter-hillerod.dk  eller telefon 4824 1907. Venligst oplys navn, forening/gruppe og e-mail eller telefonnummer på alle, der deltager.Vi byder alle medlemmer på et let aftensmåltid. Skriv, hvis der skal tages særlige hensyn til maden.

Vi glæder os til et givtigt og spændende møde i det bedste selskab 😊

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job