Har du et barn, der har søskende med særlige behov?

Oplever du, at dit barn er udfordret med en bror eller søster, der har særlige behov fx på grund af en kronisk sygdom, et handicap eller andet? I vores trivselsgruppe kan dit barn få hjælp og støtte uden for familien.

Børn, der har søskende med særlige behov, kan ofte føle sig uden for fællesskabet i skolen og i andre sociale sammenhænge. De kan have svært at samle sig om det sociale fællesskab og læring, når tanker, følelser og bekymringer fylder for meget.

I en trivselsgruppe for børn, der har søskende med særlige behov, får dit barn mulighed for at dele sine oplevelser med andre børn, som står i en lignende situation. Gennem fællesskabet og dialog oplever børnene at føle sig mødt og accepteret i forhold til de tanker, der fylder.

Det kan fx være tanker som ”Jeg vil ikke gøre min far og mor kede af det", "Jeg vil gerne have mere tid sammen med mine forældre" eller ”Min søster får mere opmærksomhed, end jeg gør.” Dette er blot nogle eksempler på temaer, vi ofte møder i gruppen for børn, der har søskende med særlige behov.

Trivselsgruppen ledes af to erfarne trivselsgruppeledere.

Du kan læse mere om vores trivselsgrupper for børn og unge her.

Kontakt Trivselsgruppekoordinator Eva Christensen på mail selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk eller ring på tlf. 48 24 19 07 (tirsdag og torsdag kl. 10 til 14) for at høre mere. 

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube