Velafholdt medlemsmøde om "fællesskabelse"

Onsdag d. 5. februar var 47 repræsentanter fra 30 af frivilligcentrets medlemsforeninger og -grupper til medlemsmøde. På dagsordenen for mødet stod bl.a. samarbejde og "fællesskabelse".

Se slides fra medlemsmødet her.

Herunder er en kort opsummering af mødet:
På den første del af mødet præsenterede frivilligcentrets frivillige og ansatte de forskellige tilbud og muligheder, som medlemsskab af Frivilligcenter Hillerød giver adgang til, herunder hjælp til synlighed, rekruttering, lokaler, print/kopi, it-faciliteter og it-hjælp samt foreningsudvikling og sparring. Formålet med dette var bl.a. at italesætte, hvordan vi bedst kan samarbejde med jer om disse muligheder, for ofte kan vi i frivilligcentret kun hjælpe, hvis I selv bidrager eller giver os input.

Den anden del af mødet brugte frivilligcentret til at introducere nogle nye tiltag og muligheder for samarbejde og "fællesskabelse":

  • "10 i 20" - medlemsmøder på tværs: Frivilligcentret vil i 2020 holde i alt 10 tværgående møder med 10-12 foreninger/grupper af gangen. Formålet er dels at lære hinanden bedre at kende, og dels at tale om samarbejde, social tilgængelighed og hvordan vi får flere med i fællesskaberne.
  • Aktivitetsfornyelse: Nogle af de "gamle" aktiviteter i frivilligcentret er ved at udgå. Samtidig er frivilligcentret blevet kontaktet af forskellige målgrupper, der søger fællesskaber og aktiviteter for dem. Dermed er der både plads til og behov for nye aktiviteter - særligt i dagtimerne og weekender.  På den baggrund talte deltagerne på mødet i grupper om konkrete ideer, forslag og muligheder for nye aktiviteter.
  • Events i 2020: Frivilligcentret inviterer medlemmerne til at deltage i planlægning og gennemførelse af nogle af årets større begivenheder, herunder Hillerød Slotssø Byfest, Kulturnatten og Frivillig Fredag.

Vi sender invitationer til hhv. "10 i 20" møderne og til planlægningsmøder om årets events snarest - og vi håber på stor opbakning til begge dele :) 

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube