”10 i 20 - medlemsmøder på tværs" flyttes til efter sommerferien

Vi ønsker i frivilligcenteret, at vi i 2020 kan afholde 10 medlemsmøder med jer, vores medlemmer. Det betyder dog ikke, at alle medlemsforeninger og -grupper skal deltage i alle 10 møder. Vi mødes med 10-12 foreninger og grupper ad gangen, således at vi - når vi har holdt de 10 møder - har mødtes med alle vores medlemmer og i har mødt os og min. 9 andre medlemsforeninger.

Formålet med disse møder er, at vi og I - medlemmerne af frivilligcentret - lærer hinanden bedre at kende, får mulighed for at tale om samarbejde på tværs og for at inspirere hinanden bl.a. om social tilgængelighed og godt værtskab i foreningerne. Vi opfordrer jer til at tilmelde 1-2 personer fra jeres forening/gruppe til ét af møderne herunder.

Tilmelding:
Herunder er 10 datoer til de tværgående medlemsmøder i Frivilligcenter Hillerød i løbet af 2020. I bedes finde den dato, hvor I kan og vil deltage i mødet som repræsentanter for jeres forening eller gruppe.

Send en mail til epost@frivilligcenter-hillerod.dk, hvori I oplyser den mødedato, I ønsker at tilmelde jer, samt jeres navne, forening/gruppe, mails og telefonnumre.

Vi sender en bekræftelse til alle, så snart vi har overblik over antal deltagere til møderne.

Tilmeld jer venligst på en af nedenstående nye datoer – så snart det er muligt og senest den 15.6. Tak 😊

August  Onsdag d. 12 kl. 14-16
   Torsdag d. 20. kl. 16-18
September  Tirsdag d. 1. kl. 10-12
   Torsdag d. 10. kl. 14-16
Oktober  Mandag d. 5. kl. 14-16
   Onsdag d. 14. kl. 17-19
    Onsdag d. 21. kl. 14-16
November  Tirsdag d. 3. kl. 10-12
   Onsdag d. 4. kl. 17-19
   Torsdag d. 12. kl. 16-18
Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube