Frivilligcenter Hillerøds generalforsamling 2020

Vi indkalder alle medlemmer til Frivilligcenter Hillerøds generalforsamling og medlemsmøde torsdag den 20. august kl. 17.00-20.00 i Kedelhuset.

GFmedlemsmoede2019 1 velkomst

Mellem generalforsamlingen og medlemsmødet inviterer vi på lidt let aftensmad og drikke.

Program
17:00-18:00 Generalforsamling
18:00-18:30 Aftensmad
18:30-20:00 Medlemsmøde

Her kan du se Frivilligcentrer Hillerøds Årsskrift 2019/2020, som vi også deler ud på generalforsamlingen.

Medlemsmøde
Vi fortsætter vores fokus på at få flere med i fællesskaberne som engagerede medspillere, for at få stærke og robuste fællesskaber – men også fællesskaber, der gør en forskel for andre og de, der står uden for fællesskabet.

Tilmelding
Send din tilmelding til epost@frivilligcenter-hillerod.dk senest den 18. august 2020. Husk at skrive navne, mailadresser og telefonnummer på alle deltagere.

Vi glæder os til at se en repræsentant fra alle vores medlemsforeninger og -grupper til årets generalforsamling.

Angående generalforsamlingen:

Bestyrelsesarbejde i Frivilligcenter Hillerød
Frivilligcenter Hillerød ledes af en bestyrelse på fem personer og to suppleanter. I 2019 har der været fem valgte bestyrelsesmedlemmer, ét bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen og en suppleant. Da Leyla Lavrsen forlod Kvindekrisecenteret i august 2019, gik hun også ud af bestyrelsen. Suppleant Pia Charlotte Olsen blev derefter bestyrelsesmedlem. Der er i år tre medlemmer på valg, som alle ønsker at genopstille. I 2018 besluttede generalforsamlingen, at bestyrelsen fremover kan udpege op til yderligere to bestyrelsesmedlemmer udenfor frivilligcentrets medlemskreds for et år ad gangen.

Regnskab og indkomne forslag
Resultatopgørelse og det reviderede regnskab for 2019 kan læses her.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt pr. mail til bestyrelsesformand Peter Andersen, pazealand@hotmail.com, senest 14 dage før generalforsamlingen (den 6. august 2020). Indkomne forslag udsendes til medlemmer og kan læses på vores hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Det kan også rekvireres i print ved henvendelse i frivilligcentret.

Kontingent for 2020
Kun medlemmer med gyldigt medlemskab har stemmeret ved generalforsamlingen. Kontingentet pr. år for en forening/gruppe er kr. 250,-. Beløbet bedes indbetalt til Danske Bank på konto nr. 3543 – 109 98 964 (påfør venligst foreningens fulde navn og kontaktoplysninger). Eller kig forbi frivilligcentret og betal kontant.


Dagsorden

Ordinær generalforsamling i Frivilligcenter Hillerød
Torsdag den 20. august 2020 kl. 17.00 i Kedelhuset, Fredensvej 12b, 3400 Hillerød

Generalforsamlingen indkaldes jf. vedtægter for Frivilligcenter Hillerød §4, stk. 2 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 1. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning - læs beretningen her
 1. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab (se resultatopgørelse og det reviderede regnskab for 2019 her)
 1. Fremlæggelse af budget til orientering, herunder fastsættelse af kontingent
 1. Indkomne forslag
 1. Valg til bestyrelsen
 • På valg er:
  - Pia Charlotte Olsen, Salto (ønsker at modtage genvalg)
  - Hanne Hou, Mødrehjælpen Hillerød (ønsker at modtage genvalg)
  - Lars Elbrandt, Røde Kors Hillerød (ønsker at modtage genvalg)
 • Udpegning af yderligere 1-2 bestyrelsesmedlemmer (jf. vedtægtsændring 2018)
 1. Valg af suppleanter                          
 1. Valg af intern revisor
 1. Valg af registreret/statsautoriseret revisor
 1. Eventuelt

Ad punkt 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt pr. mail til bestyrelsesformand Peter Andersen, pazealand@hotmail.com, senest 14 dage før generalforsamlingen (den 6. august 2020).

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube