Genåbning af frivilligcentret

Frivilligcentret er åbent igen - og vi byder medlemsforeninger, brugere og frivillige hjertelig velkommen tilbage!

Efter en lang nedlukning af frivilligcentrets lokaler er vi nu glade for, at vi igen kan åbne dørene.

Retningslinjer
For at vi kan passe på hinanden - og samtidig overholde de gældende regler og anbefalinger fra myndighederne har vi lavet nogle retningslinjer, som vi beder alle, der kommer i huset, om at følge:

Download de gældende retningslinjer her

For bedst at sikre, at vi undgår smittespredning, så det er sikkert at komme i frivilligcentret, begrænser vi antallet af personer i frivilligcentret på samme tid og antallet af personer pr. lokale (der skal være min. 2 kvadratmeter gulvareal pr. person). I køkkenet må der max. være 1 person ad gangen og der må kun laves kaffe og the (ikke mad). Derudover skal der holdes fysisk afstand på min. 1 meter til alle.

Frivilligcenter Hillerød sørger for at:

  • stille håndsprit og sprit i sprayflasker til overfladebehandling til rådighed i alle lokaler
  • levere synlig information om retningslinjerne i alle lokaler

Brugere af lokalerne bedes sørge for at:

  • mødebookeren har ansvar for at afsætte 10 min. før og efter mødet til at rengøre og afspritte kontaktflader i rummet og evt. køkkenet
  • vaske/afspritte hænder, når I ankommer og med jævne mellemrum
  • spritte de borde af, I selv skal sidde ved
  • spritte toiletbræt, vandhane, vask af før og efter brug
  • holde min. 1 meters afstand mellem mødedeltagerne, undgå berøring og hilse ved at vinke
  • følge de retningslinjer, der er hængt op i lokalerne
  • respektere det tidsrum, lokalet er booket i. Aftal, hvem der kommer tidligt for at forhindre, at der er for mange i lokalerne på én gang. Frivilligcentret prøver at lægge 15 min. mellem hver booking.

For mere information ifm. COVID-19
Hvis du har symptomer på sygdom eller har været i kontakt med en, der er bekræftet smittet med Covid-19, skal du ikke komme i frivilligcentret. Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvornår du har været i smittefare og evt. selv skal testes for Covid-19. Du finder retningslinjerne her. Du kan også læse mere om forebyggelse og behandling af corona og Covid-19 her.

Er du i tvivl eller har spørgsmål om brugen af lokalerne, eller hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores håndtering af risikoen for corona-smitte, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 48 24 19 07 eller på: epost@frivilligcenter-hillerod.dk

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube