Så fik vi (endelig) holdt generalforsamling 2020

GF 2020Frivilligcenter Hillerøds generalforsamling, der skulle være holdt i marts, blev i stedet holdt den 20. august 2020 med 38 deltagere, hvoraf i alt 27 stemmeberettigede grupper og foreninger var repræsenteret.

Klik her for at se referatet af generalforsamlingen inkl. bestyrelsens beretning.

Der var sørget for både håndsprit og god afstand mellem alle deltagerne. For første gang nogensinde blev generalforsamlingen også sendt live via onlinestreaming. Med to webkameraer, tre pc’er og et lydanlæg blev både billeder og lyd sendt via internettet til de ni af deltagerne, der foretrak at deltage hjemmefra.

Formand Peter Andersen bød velkommen, inden advokat Susanne Quedens i rollen som dirigent overtog ordet og ledte forsamlingen kompetent gennem dagsordenen. Tre af bestyrelsens poster var på valg, og alle tre bestyrelsesmedlemmer stillede op til genvalg og blev valgt. Kristine Jørgensen fra Hillerød Kvindekrisecenter stillede op og blev valgt til suppleant.

Bestyrelsen består således af Peter Andersen (Danmarks Naturfredningsforening), Jørgen Nielsen (HSI), Hanne Hou (Mødrehjælpen Hillerød), Lars Elbrandt (Røde Kors Hillerød), Pia Charlotte Olsen (Salto Familieaktiviteter), Charlotte Holmer Kaufmanas (særlig udpeget bestyrelsesmedlem) og suppleant Kristine Bjørnbak Jørgensen (Hillerød Kvindekrisecenter).

Efter generalforsamlingen holdt vi et kort medlemsmøde med information om efterårets aktiviteter. Læs mere her.

 

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube