Spændende kurser for foreninger og frivillige

CFSACenter for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) kursussæson med kurser og webinarer (online kurser) for frivillige og ansatte i det frivillige sociale arbejde er åben for tilmelding.

Landssækkende kurser
Formålet med de landsdækkende kursustilbud er at styrke, udvikle og inspirere frivillige og ansatte i det frivillige sociale arbejde - og særligt understøtte små og mellemstore foreningers behov og efterspørgsel efter målrettet viden og redskaber om det frivillige sociale arbejde.

Klik her for at se alle de landsdækkende kurser, som du kan tilmelde dig.

Der er bl.a. kurser om afholdelse af digital generalforsamling, digitale foreningsmøder, rollen som ny bestyrelsesformand, pleje af frivillige, rollen som mødeleder, alternative veje til fundraising, styrket samarbejde med kommunen, i at skabe stærke, lokale fællesskaber - og meget, meget mere.

De landsdækkende kurser er målrettet frivillige og frivillige foreninger på det sociale område og retter sig mod såvel det brugerrettede som det organisatoriske arbejde i foreningerne. Der er derfor flere målgrupper for vores tilbud. Du kan læse mere om målgrupper og kriterier for deltagelse i de landsdækkende kurser her.

Lokale kurser
CFSA's lokale kurser holdes lokalt hos jer. CFSA dækker udgifterne til underviseren, mens I selv skal stå for at finde deltagerne, booke lokaler og sørge for forplejning. Kontakt gerne os i frivilligcentret, hvis I finder et kursus, som I gerne vil holde lokalt.

Klik her for at se alle de kurser, der kan bestilles til at afholdes lokalt.

Tidsfrister: Lokale kurser skal bookes senest d. 15.9.2020 - og skal afholdes inden udgangen af 2020.

Kriterier for at få et gratis lokalt kursus:

  • I skal være en forening, frivilligcenter, organisation, projekt eller initiativ, som primært er baseret på frivillighed og har et socialt formål for udsatte mennesker i Danmark
  • I skal skaffe mindst 15 deltagere fra det frivillige sociale område.
  • Alle deltagerne på det lokale kursus skal være frivillige eller ansatte medarbejdere fra det frivillige sociale område.
    Alle deltagere skal opfylde kravene, der fremgår af kursusbeskrivelsen. I skal desuden være opmærksomme på, at kommunale medarbejdere og ansatte i den private sektor ikke kan deltage i lokale kurser.
  • I er selv ansvarlige for at finde deltagere til kurset, booke et lokale og sørge for evt. forplejning.

Når I har fået grønt lys fra CFSA, kan I gå i gang med at planlægge tid og sted. CFSA sender jer kontaktoplysninger til underviseren og derfra aftaler I selv, hvor og hvornår kurset skal finde sted.

 

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube