Frivilligcentret er fortsat corona-lukket

Men vi forventer at kunne genåbne den 21. maj 2021

Som det ser ud lige nu, forventer vi at kunne genåbne frivilligcentret den 21. maj 2021! Denne udmelding er baseret på den rammeaftale for genåbningen af Danmark, som regeringen indgik med flere partier den 22. marts.

Håndtering af lokale smitteudbrud
Genåbningen af frivilligcentret afhænger dog også af andre forhold, herunder de lokale smittetal. Hvis smittetallet stiger for meget, kan det blive nødvendigt med en kommunal eller sognevis nedlukning i en periode. Vi har fåët et sæt retningslinjer for, hvornår kommunen skal lukke lokalt kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, så vi ved, hvordan vi skal forholde os, hvis det bliver aktuelt.

Smitteforebyggende tiltag vil fortsat gælde
Derudover ved vi fra rammeaftalen, at der fortsat vil gælde relevante smitteforebyggende tiltag, fx begrænset åbningstid, kvadratmeterkrav, brug af mundbind, forsamlingsloft m.v. Ved genåbning vil der muligvis blive forlangt coronapas eller anden form for dokumentation af negativ test. Vi kender dog ikke de konkrete rammer og retningslinjer endnu, men når vi kommer nærmere den faktiske genåbning, vil vi orientere jer, så hold øje med vores nyhedsbreve, hjemmeside og Facebook-side.

Indtil da er sekretariatet fortsat hjemsendt, og medarbejdere og frivillige arbejder primært hjemmefra mandag-torsdag. Vi kan kontaktes på mail eller på frivilligcenterets telefonnummer 2750 8037, hvor du kan lægge en besked - så ringer vi tilbage.

Særlig undtagelse for særligt sårbare målgrupper
Der er fortsat særlige vilkår omkring aktiviteter, der har karakter af sociale tilbud og har socialt udsatte medborgere som målgruppe. De kan fortsat finde sted, så længe der tages hensyn til forsamlingsforbuddet, afstandskrav, hygiejne mv. Er det et ønske/behov for de af jer, som undtagelsen gælder, så kontakt os, og så finder vi en løsning.

I kan stadig mødes udendørs eller online
Indtil genåbningen er en realitet, opfordrer vi til at I mødes enten udendørs eller online. Vil I mødes udendørs, kan I efter aftale låne stole, borde og evt. pavillioner til udendørs brug på arealet foran frivilligcentret.

Hvis I mødes online, tilbyder vi hjælp til at planlægge og afholde onlinemøder med jeres bestyrelse, frivillig-grupper eller medlemmer, så I fortsat kan holde kontakt. Skriv til Thilde på tsh@frivilligcenter-hillerod.dk, hvis I er interesseret og har brug for hjælp til at afholde eller komme i gang med onlinemøder.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube