Fornyelse af medlemsskab

Så er det tid til  at indbetale kontingent for medlemskab af Frivilligcenter Hillerød 2021

Medlemskabet gælder for kalenderåret. Der skal være indbetalt kontingent for indeværende år, for at man kan benytte lokalerne i frivilligcenteret.

Kontingent for foreninger og grupper er fortsat kr. 250,00 - og for støttemedlemmer kr. 50,00.

Betaling af kontingent for 2021 kan ske til Danske Bank på reg. nr.: 3543 – kontonummer: 109 989 64. Det kan også betales kontant i sekretariatet, når vi igen må mødes i frivilligcentret.

Ved indbetaling på vegne af en forening/gruppe bedes du opgive hele foreningens/gruppens navn (ingen forkortelser), kontaktperson i foreningen, e-mail samt telefonnummer. Støttemedlemmer bedes opgive navn, tlf. og e-mail.

De mange fordele ved medlemskabet:
Som medlem af Frivilligcenter Hillerød bliver man del af et stort, lokalt netværk med mere end 100 medlemsforeninger/grupper og en lang række samarbejdspartnere fra det lokale erhvervsliv, Hillerød Kommune og uddannelsesinstitutioner.

Som medlem har man adgang til sparring og støtte fra centrets medarbejdere – frivillig og ansatte - til f.eks. rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige, projektudvikling og synliggørelse af jeres forening/gruppe. Vi tager initiativ til netværkssamarbejde og faciliterer samarbejdsprojekter, kurser og fælles events. Hver måned samler vi et program over alle aktiviteter i huset, som distribueres elektronisk og i print.

Du/I kan også gøre brug af en bred palet af foreningsservice i form af hjælp til print/kopiering, udarbejdelse af pressemeddelelser og foldere samt ikke mindst benytte vores hyggelige lokaler med udstyr som musikanlæg, teleslynge og projektor ved arrangementer i huset. For at låne lokaler, skal man have et gyldigt medlemskab af frivilligcentret.

Alle vores medlemmer inviteres til den årlige Generalforsamling.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube