Søg støtte til fælleskommunale aktiviteter

tandemklubDen fælleskommunale pulje, som støtter frivilligt socialt arbejde, der går på tværs af kommunegrænserne, er åben for ansøgninger for 2021.

Puljen har til formål at støtte og opmuntre til samarbejde på tværs af frivillige sociale foreninger samt støtte projekter, der normalt falder udenfor kriterierne, når der uddeles kommunale §18-midler, f.eks. fordi aktiviteten ikke er lokalt baseret. Den fælleskommunale pulje blev etableret i 2007 af kommunerne Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. I 2021 administrerer Helsingør Kommune ansøgningerne.

  • Der skal være tale om frivilligt socialt arbejde.
  • Tilbuddene skal være relevante for - og kunne benyttes af - borgere i mindst tre tilknyttede kommuner.
  • Der ydes støtte til både nyskabende aktiviteter og velafprøvede, eksisterende aktiviteter.
    Det kan eksempelvis være støtte til driftsudgifter i relation til det frivillige arbejde, fx rimelige lokaleudgifter, udgifter til rekruttering, forsikring, annoncering, administration, frivilligpleje, fx møder, kurser eller uddannelse.
  • Ansøgere skal gøre rede for, om der er søgt og/eller opnået støtte andre steder fra.
  • Større landsdækkende organisationer er ikke den primære målgruppe for den fælleskommunale pulje, men kan søge til aktiviteter, hvis det kan påvises, at der er lokal forankring i Nordsjælland.
  • Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af behov og økonomi, herunder evt. formue.
  • Ansøgningen skal ske elektronisk via ansøgningsskema.

Ansøgninger skal sendes inden 1. maj 2021. Kriterier, vejledning og ansøgningsskema findes på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Din forening skal være CVR-registreret for at kunne få del i midlerne. Frivilligcenter Hillerød hjælper gerne med ansøgninger. Se flere muligheder for støtte HER.

Blandt sidste år modtagere kan nævnes Epilepsiforeningen Kreds Nordsjælland, Børns Vilkår, Prostatakræftforeningen PROPA - Region Hovedstaden, Downsforeningen Nordsjælland, Bedre Psykiatri Hillerød/Allerød/Gribskov/Halsnæs, Bisiddergruppen Nordsjælland (Din Lokale Bisidder), SIND Nordsjælland, Tandemklubben Nordsjælland og Ungdommens Røde Kors.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube