Velafholdt online generalforsamling

GF2021 online40 deltagere, der repræsenterede 24 stemmeberettigede medlemsforeninger, bidrog til en velafholdt online generalforsamling torsdag den 18. marts 2021, hvor vi både fik valgt bestyrelsesmedlemmer, godkendt bestyrelsesberetning og årsregnskab. Vi er stolte af, at der deltog nogenlunde samme antal i online-generalforsamlingen, som der normalt møder op til vores fysiske generalforsamling.

Bestyrelsens beretning
”Der skal heldigvis mere end en omgang corona til at stække det frivillige initiativ og virkelysten,” lød det i bestyrelsens beretning, der i fraværet af formand Peter Andersen, som var sygemeldt på dagen, blev fremlagt af næstformand Jørgen Nielsen.

Som eksempler på nye initiativer fremhævede Jørgen Nielsen Hjem-IT-projektet, som er et samarbejde med Danske Handicapforeninger i Hillerød, Udsatterådet og Hillerød Musik & Teater; Mandeholdene, der er etableret i samarbejde med DGI Nordsjælland; et samarbejde med Foreningen Hus Forbi om distribution og udlevering af aviser i Nordsjælland samt brobygningsprojektet Safe Space, der udføres sammen med Hans Knudsen Instituttet i Hillerød og har unge med autisme som målgruppe.

Fremtiden byder også på en styrkelse af samarbejdet i Kulturaksen, som et sted, hvor sociale og kulturelle kræfter og ideer kan samarbejde, vokse og skabe synergier. I år håber man at kunne gennemføre et event, der skal sætter fokus på mulighederne i samarbejdet i form af en fælles og blomstrende have mellem biblioteket og frivilligcentret.

Du kan læse referatet af generalforsamlingen inkl. bestyrelsens beretning her.

Bestyrelsen i Frivilligcenter Hillerød
Bestyrelsen i Frivilligcenter Hillerød består af formand Peter Andersen (Danmarks Naturfredningsforening Hillerød) og næstformand Jørgen Nielsen (Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger), der blev genvalgt på generalforsamlingen. Deruover består bestyrelsen af Hanne Hou (Mødrehjælpens Lokalforening Hillerød), Kristine Bjørnbak Jørgensen (Hillerød Kvindekrisecenter), Lars Elbrandt (Røde Kors Hillerød) samt Charlotte Holmer Kaufmanas, der blev genudpeget, og Lise Dam (Københavns Professionshøjskole), der blev udpeget af bestyrelsen til et år som særligt udpeget bestyrelsesmedlem.

Regnskab 2020
Regnskabet viste et overskud på omkring 26.000 kr.

Du kan se det samlede regnskab samt den interne resultatopgørelse 2020 her.

Frivilligcentrets Årsskrift 2020/2021
Traditionen tro har vi udarbejdet et årsskrift, der i tekst og billeder opsummerer det sidste års aktiviteter, projekter og begivenheder i frivilligcentret.

Du kan læse Frivilligcenter Hillerøds årsskrift 2020/2021 her.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube