Frivilligcenter Hillerød søger medarbejder

Frivilligcenter Hillerød søger en medarbejder til at koordinere og implementere projektet Safe Space – et brobygningsprojekt målrettet unge med autismespektrumforstyrrelse til lokale foreningsfællesskaber og aktiviteter. Projektet startede i efteråret 2020 og har på trods af corona-nedlukning gennemført første fase af projektet, hvor en gruppe unge fra Hans Knudsen Instituttet (HKI) Hillerød er blevet introduceret til og har gennemført tre forskellige forløb i tre lokale foreninger, hvor de har fået erfaringer med at deltage i foreningsaktiviteter og fællesskaber.

Vi står nu overfor at skulle videreføre projektets anden fase på baggrund af de erhvervede erfaringer og læring ift. arbejdet med målgruppen, metoden og samarbejdspartnerne.

Projektet koordineres af en medarbejder, der fratræder stillingen 30.9.2021. Vi håber at kunne finde den rette kandidat, så der er mulighed for et kort overlap - og ellers med ansættelse hurtigst muligt fra 1.10.2021

Se hele stillingsopslaget her

Kontakt Anette Nielsen, centerleder, på an@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf. 2750 8037 / 3022 3368 for yderligere information.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube