Støtte til frivilligt socialt arbejde i 2022

Nu kan der søges om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2022.

Paragraf18og79 2020Hillerød Kommune uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde (§ 18 midler) og midler til frivillige, sociale tilbud med et aktiverende eller forebyggende sigte til voksne over 60 år (§ 79).

Hvis din forening, organisation eller gruppe har indsatser eller planlægger aktiviteter, der lever op til tildelingskriterierne for en af de to puljer, kan der søges om økonomisk tilskud for 2022 ved at udfylde et ansøgningsskema og sende til kommunen senest den 28. oktober 2021.

Klik her for at hente ansøgningskriterier, ansøgningsskema og budgetskabelon til puljerne.

Har i brug for vejledning og hjælp til ansøgningen, er I velkomne til at kontakt Frivilligcenter Hillerød.

Yderligere oplysninger: Udviklingskonsulent i Hillerød Kommune, Tinne Simonsen, tins@hillerod.dk, tlf. 7232 5317.

Du kan også læse mere om puljerne og finde ansøgningsdokumenter på Hillerød Kommunes hjemmeside: www.hillerod.dk/frivillig

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube