Frivilligcentrets bestyrelse får nye kræfter

Bestyrelsen 2022 webFrivilligcenter Hillerøds generalforsamling den 24. marts 2022, var den første ”normale” generalforsamling, hvor alle 51 deltagere fra frivilligcentrets medlemsforeninger og samarbejdspartnere kunne deltage fysisk og ikke online, siden 2019.

Læs referatet af generalforsamlingen her.

Ved valget til bestyrelsen gav bestyrelsesformand Peter Andersen en varm tak til Hanne Hou og Lars Elbrandt, der ikke ønskede at genopstille, for deres indsats. Kristine Bjørnbak Jørgensen, der sidder i bestyrelsen på vegne af Hillerød Kvindekrisecenter, genopstillede og blev genvalgt. Derudover kunne vi byde velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, Ruben Holmgreen Falk og Tina Borlund Jensen, der blev valgt ind for hhv. Røde Kors Hillerød og SIND Hillerød-Allerød.

Udover Kristine, Ruben og Tina består bestyrelsen af Peter Andersen (Danmarks Naturfredningsforening Hillerød) og Jørgen Nielsen (HSI). Dertil er der yderligere to bestyrelsesmedlemmer, der er særligt udpegede af bestyrelsen og sidder for et år ad gangen. Det er Charlotte Holmer Kaufmanas (Hans Knudsen Instituttet) og Lise Dam (Københavns Professionshøjskole). (Se mere om bestyrelsen HER)

En normal – men anderledes – generalforsamling
Selvom alt kunne forløbe helt som før corona, havde vi alligevel valgt at lave generalforsamlingen 2022 lidt anderledes, end vi plejer.

Således tog centerleder Anette Nielsen indledningsvis, og ikke til sidst under ”eventuelt”, ordet for at fortælle om nogle af frivilligcentrets aktuelle tiltag og aktiviteter, herunder om frivilligcentrets rolle som koordinator den lokale civilsamfunds- og foreningsindsats til at hjælpe de ukrainske flygtninge, der kommer til Hillerød.

Et indblik i frivilligcentrets ”maskinrum”
Først derefter tog vi hul på dagsordenen for den egentlige generalforsamling – og også her var noget lidt anderledes.

Efter formand Peter Andersens beretning havde vi nemlig valgt at gøre et ophold og bruge en times tid på at gå i dybden med temaet inklusion og brobygning eksemplificeret med projektet Safe Space. Vi åbnede så at sige til maskinrummet og viste gennem et interview med repræsentanter fra to af de tre medvirkende foreninger i projektet, hvordan vi arbejder med brobygning og på at få læring om inklusion af mennesker, der er sårbare.

Aarsskrift2022Derefter var det tid til en pause med lækker mad og god snak ved bordene, inden dagsorden blev genoptaget med bl.a. godkendelse af årsregnskab 2021, orientering om budget 2022 og valget til bestyrelsen.

Årsskrift 2021/2022
Traditionen tro blev frivilligcentrets årsskrift lanceret på generalforsamlingen, hvor alle deltagere fik et eksemplar med hjem. Årsskriftet kan hentes i trykt format i frivilligcentret - men du kan også læse årsskriftet online her

Bestyrelsen holder konstituerende bestyrelsesmøde snarest muligt.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube