Medborgermøde: Hjælp flygtninge fra Ukraine

Ukraine border

Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 17– 19, Hillerød Bibliotek, Vandrehallen

Situationen i Ukraine er hjerteskærende og meget alvorlig, og de første flygtninge er allerede ankommet i privat regi til Hillerød. Udmeldingen er, at der p.t. forventes at komme 20.000 flygtninge fra Ukraine til Danmark; vi ved endnu ikke hvor mange af dem, der kommer til Hillerød Kommune. 

Vil du – og/eller din forening, gruppe eller fællesskab – være med til at gøre en forskel og hjælpe flygtninge fra Ukraine, der ankommer til Hillerød Kommune, så kom og vær med til medborgermødet. Der er ingen tilmelding og alle er velkommen.

Vi kender endnu ikke alle de præcise behov, men vi ved, at der nok skal blive brug for alle gode kræfter til at hjælpe med at løfte aktiviteter og hjælpe vores nye medborgere med at falde til i Hillerød. Vi forventer bl.a. at der bliver brug for hjælp til aktiviteter for børn, vejvisning og følgeskab ind i det danske samfund, sociale mødesteder og samvær, donationer, sprogtræning og lektiehjælp samt tolkebistand.

Program

  • Velkomst ved Borgmester Kirsten Jensen
  • Information om kommunens indsats ift. modtagelse af ukrainske flygtninge
  • De ukrainske flygtninge og deres behov v. Dansk Flygtningehjælp
  • Civilsamfundets muligheder for deltagelse og hjælp
  • Hvordan og hvor kan du hjælpe - eller byde ind med nye initiativer
  • Næste skridt: Hvor kan du finde og dele information om hjælp og aktiviteter
  • Tak for i dag – og på gensyn

Er du forhindret i at deltage i mødet og vil du/I tilbyde en aktivitet eller hjælp, så kontakte Frivilligcenter Hillerød på: ukraine@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf. 2750 8037. Oplys dit navn, evt. foreningsnavn, tlf. og mail samt hvad du kan hjælpe med.


Bedste hilsner fra
Hillerød Kommune, DGI Nordsjælland, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) og Frivilligcenter Hillerød

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Socialkompas
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender