Opsamling: Det skete på medborgermødet

Borgermoede ukraine marts22På vegne af hele initiativgruppen bag medborgermødet om modtagelse af ukrainske flygtninge i Hillerød, som blev holdt 29. marts 2022 på Hillerød Bibliotek, skal der lyde en stor tak til alle, der deltog. Det var utrolig dejligt at opleve den brede interesse for og opbakning til at hjælpe, støtte og byde vores nye medborgere velkommen i vores kommune og fællesskaber.

Herunder følger en opsamling fra mødet samt informationer, som kan være nyttige for det videre engagement, støtte og samarbejde.

Hvad nu...
På mødet deltog en stribe repræsentanter for foreningsliv og kommunen, der inviterede til deltagelse og samarbejde om at hjælpe og støtte. Dem, der på mødet gav deres kontaktoplysninger til en eller flere specifikke foreninger eller til en kommunal kontaktperson, vil blive kontaktet efterhånden som der er behov for hjælp. Hvis man ikke hører noget, så tøv ikke med at tage kontakt. I frivilligcentret er alle kontaktoplysninger blevet samlet, og frivilligcentret vil bidrage til løbende at koble dem, der vil hjælpe, med relevante foreninger, grupper og institutioner.

Nogle af aktiviteterne er der akut brug for hjælp til nu, mens andre aktiviteter vil blive aktuelle efterhånden, som de ukrainske familier får opholdstilladelse. Som sagt på mødet, så er der grundlæggende brug for en hånd i de lokale sociale- og idrætsforeninger. Så kontakt derfor meget gerne de lokale foreninger og tilbyd jeres hjælp helt generelt. Det vil på sigt også komme de ukrainske flygtninge til gavn. Frivilligcentret hjælper gerne med kontakten.

Den akutte indsats
Røde Kors Hillerød er i gang med at etablere en genbrugscentral på Ålholmskolen i Hillerød, hvor ukrainske flygtninge kan få tøj og brugsgenstande. Her er der lige nu brug for møbler (reoler og borde) til at indrette genbrugsstationen, for at de kan opbevare tøj og genstande. Der er lige nu også brug for hjælp til at kommunikere på de sociale medier om hvilket tøj og genstande, der efterspørges blandt flygtningene. Kan man hjælpe med disse opgaver, så skriv fluks en mail til Røde Kors Hillerød på mailen: mette@rodekors.dk med dine kontaktoplysninger (navn, mail og telefonnummer).

Indretning af boliger
Hillerød Kommunes sociale vicevært er sammen med en gruppe frivillige i fuld gang med boligindretning af de første 16 lejligheder. Der bliver brug for mange forskellige møbler og inventar til disse lejligheder. De kommer derfor til at efterlyse diverse inventar via facebooksider og direkte mails. Mere om det snarest.

Trivsel og netværk
Frivilligcenter Hillerød hjælper med at koordinere og engagere foreningsliv og medborgere - og i at samarbejde med Hillerød Kommune om at modtage og integrere de nye ukrainske medborgere. Kontakt derfor frivilligcentret, hvis du vil tilbyde din hjælp, sætte et nyt initiativ i gang eller har brug for hjælp til at formidle en aktivitet. Eller hvis du søger veje til hjælp og rådgivning eller til et lokalt fællesskab. Vi er i gang med at etablere et ukrainsk netværks- og støtteteam, der kan hjælpe med at oversætte og brobygning (ukrainsk, russisk, dansk). Se mere på frivilligcentrets hjemmeside her, Facebook-gruppen ”Hillerød hjælper Ukrainere” eller kontakt os på ukraine@frivilligcenter-hillerod.dk.

Der arbejdes lige nu på at etablere en hverdagsrådgivning i regi af Dansk Flygtningehjælp Hillerød samt et mødested for kvinder i første omgang i frivilligcentret. Dansk Flygtningehjælp tilbyder desuden en gratis rådgivning for asylansøgere – se mere her

DGI Nordsjælland har oprettet en hjemmeside, som du finder her, med en oversigt over idrætsforeninger i Hillerød kommune, som tilbyder særlige aktiviteter for at tage godt imod de ukrainske børn og voksne i deres klubber og fællesskab. Her finder man også en ”trin-for-trin brochure” på ukrainsk, der kan udleveres til voksne og børn så det bliver lettere at komme i gang og evt. få hjælp til sportstøj og udstyr.

Vi ved, at en af de hurdler, der kan være for ukrainerne i forhold til at deltage i aktiviteter, er at komme frem til stederne. Det kan være svært, uoverskueligt og måske også lidt angstprovokerende at komme alene. Derfor er ledsagere, der har lyst til at hjælpe ukrainerne til fritidsinteresser, noget af det vi forventer at få brug for snart. Vil du være ledsager, så kontakt DGI eller frivilligcentret.

Hjælp Ukraine Lokalt - pulje
Frivilligcenteret fik på mødet doneret kr. 14.500 fra Sparekassen Sjælland. Ved samme lejlighed var der deltagere på mødet, som yderligere donerede kr. 1.845. Så lige nu står der kr. 16.345 i en pulje, som foreninger og netværksgrupper kan søge til lokale aktiviteter for og med ukrainske børn og voksne. I næste uge udmeldes detaljerne omkring, hvordan pengene kan søges.

Hillerød Kommunes jobcenter, integrationsteam og skoleafdeling er i fuld gang med at tage imod de første ukrainske flygtninge og planlægge modtagelsen af de næste. Borgerservice har åben dagligt på rådhuset og der er etableret en særlig side med informationer både for ukrainske flygtning og dem som hjælper – den opdateres løbende og kan ses her.
Vi kender vi jo stadig ikke helt behovet, fordi vi kun lige er i den spæde start i modtagelsen; Det håber vi, at alle har forståelse for.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Socialkompas
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender