Søg tilskud til aktiviteter for og med flygtninge fra Ukraine

Frivilligcenter Hillerød åbner nu for ansøgninger til en særlig Ukraine-pulje, der skal understøtte fællesskabende aktiviteter og gode oplevelser for børn, unge, ældre og/eller familier, der er flygtet fra Ukraine til Hillerød Kommune. Puljen kan søges lokale foreninger/grupper og mere løst organiserede fællesskaber, som har eller vil lave aktiviteter for flygtninge fra Ukraine i Hillerød Kommune.

Puljen er på 18.000 kr., som blev doneret af Sparekassen Sjælland i Hillerød og enkelte private støtter på borgermødet om den lokale flygtninge-indsats den 29. marts 2022 på Hillerød Bibliotek.

Retningslinjer: Ukraine-pulje 2022

Formålet med puljen er at bidrage til en bedst mulig modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine i Hillerød Kommune ved at understøtte fællesskabende projekter, aktiviteter og gode oplevelser for og med flygtninge fra Ukraine. Især prioriteres støtte til aktiviteter, der medfører en direkte oplevelse for, aktivering eller involvering af ukrainske flygtninge. Det kan være for børn, voksne, unge, ældre og familier – og må involvere frivillige, der er engageret ifm. aktivitetens gennemførelse.

Puljen er på i alt kr. 18.000. Der kan normalt opnås hel eller delvis støtte til aktiviteter i størrelsesordenen kr. 500 til kr. 5.000. Puljens midler er givet af Sparekassen Sjælland i Hillerød samt private støttemidler.

Hvem kan søge?
Puljen kan søges af foreninger/fællesskaber og grupper i Hillerød Kommune som laver eller vil lave projekter eller aktiviteter for og med flygtninge fra Ukraine i Hillerød Kommune. Har man ikke et CVR-nummer, bedes man i stedet oplyse alle kontaktoplysninger på den, der er ansvarlig for at modtage pengene.

Ansøgning af puljen
Ansøgning sker ved udfyldelse af et ansøgningsskema og budgetskabelon, som sendes pr. e-mail til Frivilligcenter Hillerød: ukraine@frivilligcenter-hillerod.dk.
Støttemodtagere forpligter sig til at indsende en kort afrapportering samt et enkelt regnskab senest en måned efter projektet/aktivitetens afslutning til jb@frivilligcenter-hillerod.dk.
Vi opfordrer alle, der modtager støtte fra puljen, til at skabe synlighed om aktiviteten i lokalpressen og på sociale medier.

Ansøgningstidspunkt
Ansøgningsfrist er løbende. Aktiviteten må dog ikke være afholdt, inden pengene bevilliges.
Bemærk: På grund af sommerferie vil ansøgninger sendt i perioden 7.7.-31.7. først vil blive behandlet i august.

Tildeling
Beslutning om tildeling træffes af Frivilligcenter Hillerød.

Yderligere oplysninger
Kontakt centerleder Anette Nielsen på an@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf. 3022 3368

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube