Søg støtte til frivilligt socialt arbejde

Nu kan der søges om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2023

Hillerød Kommune uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde (§18) og midler til frivillige, sociale tilbud med et aktiverende eller forebyggende sigte til voksne over 60 år (§79).

Hvis din forening, organisation eller gruppe planlægger indsatser eller aktiviteter, der lever op til tildelingskriterierne for en af de to puljer, kan der søges om økonomisk tilskud for 2023 ved at udfylde et ansøgningsskema og sende til kommunen senest den 31. oktober 2022.

Sidste år blev der blandt andet givet støtte til Red Barnet Ungdom, OCD-foreningen, Ventilen, Angstforeningen, SAND Nordsjælland og SIND-klubben Hillerød.

Ansøgningsperioden er 12. september til 31. oktober. Ansøgningskriterier og ansøgningsskemaer findes på kommunens hjemmeside: https://www.hillerod.dk/frivillig

Yderligere oplysninger om §18- og §79-puljerne kan fås hos Tinne Simonsen (Hillerød Kommune), tins@hillerod.dk, tlf. 7232 5317.

Har du brug for hjælp eller sparring til ansøgningen, er du velkommen til at kontakte Frivilligcenter Hillerød på epost@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf. 2750 8037 og lave en aftale - så hjælper vi gerne.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube