Eksterne kurser

Kurser fra Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde udsender vinter og sommer to kursuskataloger. I kataloget Kurser – Uddannelsespuljenudbydes gratis kurser og fyraftensmøder i emner for frivillige og ansatte i de frivillige sociale organisationer. Desuden indeholder kataloget tilbud om gratis rådgivning og vejledning kompetenceudvikling, støtte til dannelse af faglige netværk og mulighed for dubleringskurserorganisations- og netværksudvikling. Derudover tilbyder centret støttem i form af udvikling af samarbejdsmodeller, analyse- og projektopgaver i kompetenceudvikling og infomation og formidling af viden om social arbejde.

Kataloget Kursuskatalog  – Kurser for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening indeholder kurser om økonomi og fundraising, rekruttering og fastholdelse, kommunikation og samarbejde, ledelse og organisation. Der skal betales for nogle af disse kurser.

Klik her for at se, hvilke kurser der udbydes lige nu!

Seminarer

Frivilligrådet holder hvert år seminarer og konferencer, der er relevante for sociale foreninger. Her kan man bl.a. få inspiration fra mennesker, der er gået nye veje på et frivilligt socialt område, og man kan få indblik i, hvad der rører sig på det frivillige sociale område – ikke mindst i den aktuelle politiske debat. Hold øje med www.frivilligraadet.dk.

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job