Eksterne kurser

Kurser fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) laver to gange årligt - i januar og i august - et kursuskatalog med kurser for foreninger og frivilligt engagerede. Kataloget indeholder kurser om bl.a. rollen som frivillig, rekruttering og ledelse af frivillige, bestyrelsesarbejde og foreningsdrift, fundraising, kommunikation og samarbejde. Kurserne udbydes enten som landsdækkende kurser, lokale kurser eller webinarer (online kurser).

Klik her for at se, hvilke kurser der udbydes lige nu!

Det er gratis for frivillige, der er engageret i frivilligt socialt arbejde i en forening, frivillig organisation, et frivilligcenter, i et projekt, initiativ eller på en kommunal institution at deltage i CFSA's kursusaktiviteter.

For ansatte i foreninger, organisationer, frivilligcentre, fonde med sociale aktivieteter, kommuner, regioner eller offentlige institutioner vil der være en beskeden deltagerbetaling afhængig af det økonomiske udgangspunkt for foreningen/arbejdspladsen set i forhold til antallet af lønnede årsværk.

CFSA tilbyder også konsulentbistand til frivillige foreninger  og mere uformelle grupper af frivillige, primært inden for social- og sundhedsområdet, børn og unge-, ældre-, flygtninge- og integrationsområdet. Det kan fx være om bestyrelsesarbejde og ledelse i foreninger, rekruttering og ledelse af frivillige eller kompetenceudvikling og læring for frivillige.

Seminarer

Frivilligrådet holder hvert år seminarer og konferencer, der er relevante for sociale foreninger. Her kan man bl.a. få inspiration fra mennesker, der er gået nye veje på et frivilligt socialt område, og man kan få indblik i, hvad der rører sig på det frivillige sociale område – ikke mindst i den aktuelle politiske debat. Hold øje med www.frivilligraadet.dk.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube