Fakta om frivillighed

Hvad vil det sige at være 'frivillig'?

Center for frivilligt socialt arbejde bruger betegnelsen 'frivillig' om en person, der udfører frivilligt arbejde med flg. karakteristika:

  • Indsatsen er frivillig, dvs. at den udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang.
  • Indsatsen er ikke lønnet.
  • Indsatsen udføres over for personer uden for egen familie og slægt og indsatsen er til gavn for andre end én selv og ens familie.
  • Indsatsen er formelt organiseret. Det betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger, fx at følge en ældre eller handicappet person over gaden, bære indkøbsposer hjem fra Brugsen og lignende, ikke kan betegnes som frivilligt arbejde.

Hvor mange danskere udfører frivilligt arbejde?

43 % af danskerne (1,9 millioner danskere) udfører frivilligt arbejde. Heraf er 18 % af danskere frivillige inden for social- og sundhedsområdet. (Læs mere her.)

Hvor er det mest populært at være frivillig?

Kultur, idræt og fritid er stadig de områder, hvor flest udfører frivilligt arbejde. 43 % af de danskere, der arbejder frivilligt, har angivet dette område.

Find mere info her.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube