Forny medlemskabet af Frivilligcenter Hillerød

Så er det tid at indbetale kontingent for medlemskab af Frivilligcenter Hillerød for 2022.

Kontingent for foreninger og grupper er fortsat kr. 250,- og for støttemedlemmer kr. 50,-

Betaling af kontingent for 2022 kan ske til vores konto i Danske Bank på reg.nr. 3543 – kontonummer 109 989 64. Det kan også betales kontant i sekretariatet.

Ved indbetaling på vegne af en forening/gruppe bedes du opgive foreningens/gruppen fulde navn (ingen forkortelser), kontaktperson i foreningen, e-mail samt telefonnummer. Støttemedlemmer bedes opgive navn, telefonnummer og e-mail.

Medlemskabet gælder for kalenderåret. Der skal være indbetalt kontingent for indeværende år, for at man som forening/gruppe kan booke lokaler og benytte vores faciliteter i frivilligcentret.

De mange fordele ved medlemskabet
Som medlem af Frivilligcenter Hillerød bliver man del af et stort lokalt netværk og samarbejdspartnere fra de mange andre foreninger, Hillerød Kommune, det lokale erhvervsliv samt uddannelsesinstitutioner.

Som medlem har man adgang til sparring og støtte fra centrets medarbejdere – frivillig og ansatte - til f.eks. rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige, projektudvikling og synliggørelse af jeres forening/gruppe. Vi tager initiativ til netværkssamarbejde og faciliterer samarbejdsprojekter, kurser og fælles events. Hver måned samler vi et program over alle aktiviteter i huset, som distribueres elektronisk og i print. Desuden modtager i som medlem –et nyhedsbrev, som udsendes hver 3.-4. uge.

Man kan som medlem ligeledes gøre brug af en bred palet af foreningsservice i form af hjælp til print/kopiering, udarbejdelse af pressemeddelelser og foldere samt ikke mindst benytte vores hyggelige lokaler med udstyr som musikanlæg, teleslynge og projektor ved arrangementer i huset.

Vi forventer til gengæld, at man som medlem interesserer sig for fællesskabet og husets ve og vel – hvilket betyder, at man orienterer sig via nyhedsbreve og støtter op omkring særligt de fælles og tværgående initiativer og arrangementer, som frivilligcenteret tager initiativ. Desuden forventer vi at se en repræsentant til vores generalforsamling som i år afholdes den 24.3.2022 - sæt kryds i kalenderen nu; mere info følger.

Bedste hilsner
Frivilligcenter Hillerød
Januar 2022

Bedste hilsner

Frivilligcenter Hillerød

2. januar 2022

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube