Dansk Blindesamfund Nordsjælland

Beskrivelse

Vi er en forening af synshandicappede, der dels arbejder for at bedre medlemmernes dagligdag, dels skaber netværk

Kontaktperson

Jørgen Eckmann

Telefonnr.

48 24 15 81

Evt. deltagerkrav

Ja, synsnedsættelse

Muligheder for frivilligt virke

Man kan bistå med praktisk hjælp ved arrangementer, ledsagelse, oplæsning af f.eks. tilbud o.lign.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube