Bestyrelsens arbejde

At være en velfungerende ledelse, der er sin opgave og sit ansvar bevidst, ved, hvad man vil og er i stand til at engagere frivillige - det er en proces, man kan vokse i. Det kræver selvfølgelig en indsats at arbejde for at udvikle forskellige dele af bestyrelsesarbejdet - men ofte giver det meget igen i form af både personlig motivation hos det enkelte bestyrelsesmedlem og opnåede resultater i foreningen.

Tag fat i os, hvis I skal starte en ny forening eller blot har behov for at udvikle jeres praksis eller for at skaffe jer yderligere oplysninger om bestyrelsesarbejde. 

 

Bestyrelsens opgave

Bestyrelsen er som regel valgt på en generalforsamlingen og udfører den overordnede ledelse af foreningen - i overensstemmelse med vedtægterne og de beslutninger, generalforsamlingen har truffet. Bestyrelsens rolle er først og fremmest at diskutere og beskrive de overordnede visioner og fremadrettede mål for foreningen, men bestyrelsen kan også tage del i de daglige aktiviteter og den daglige drift, ligesom den kan være orienteret omkring inddragelse og ledelse af frivillige, fx i arbejdsgrupper. Der er også mere formelle krav, som man skal være opmærksom på. Bestyrelsen har fx det overordnede ansvar for foreningens økonomi.

Bestyrelser i sociale foreninger arbejder meget forskelligt. Der er forskel på, hvordan bestyrelserne ser deres egen rolle, og hvordan den er sammensat, fx af brugere, pårørende, fagprofessionelle eller ’udefrakommende’. Det har betydning for hele foreningens arbejde.

Uanset, hvordan bestyrelsen arbejder, er det en god ide af og til at standse op og overveje: Hvorfor gør vi det, vi gør? Hvor vil vi gerne hen som forening, og hvad har den brug for af os som bestyrelse, for at det sker?

 

Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

  • Bestyrelsens opgaver og ansvar
  • Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingerne?
  • Bestyrelsens konstituering og formandens rolle
  • Hvordan laver vi en god forretningsorden?
  • Hvordan sikrer vi et godt samarbejde i bestyrelsen?
  • Hvordan inddrage nye bestyrelsesmedlemmer, medlemmer og frivillige?
  • Hvordan sikrer vi, at der sker udvikling i foreningens arbejde?
  • Hvordan med økonomi, har jeg et personligt økonomisk ansvar?
  • Ansættelse af en lønnet medarbejder
Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube