Organisering og ledelse af frivillige

Hvis I vil sikre en aktiv og bæredygtig forening, er organisering og ledelse af frivillige altafgørende. Derfor er det en god idé at arbejde med fordeling af ansvar og arbejdsopgaver, med organisationens struktur, klare forventningsafstemninger og kommunikationen internt i foreningen.

Et møde, en workshop eller et sparringsforløb med os i frivilligcentret kan fx handle om:

  • Hvordan fordeler I ansvar og opgaver?
  • Hvordan ønsker I at organisere de frivillige?
  • Hvordan motiverer og passer I på de frivillige?
  • Hvordan håndterer I konflikter?
  • Kan I fyre en frivillig?
  • Hvem refererer til hvem?
  • Hvordan sikrer I en god intern kommunikation?
  • Ønsker I at have en frivilligpolitik?

 

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube