Projektudvikling

En god start på projektet giver en bedre proces og kan skabe et godt grundlag for at udvikle projektarbejdet - og kan dermed i sidste ende skabe bedre resultater af jeres indsats. 

Når I sætter et nyt projekt i gang – stort eller lille – er det vigtigt at beskrive jeres ideer og formål præcist og at få lagt en realistisk plan og arbejdsfordeling. Det er også vigtigt, hvis I skal søge midler til projektet eller involvere nye samarbejdspartnere.

Der er en række spørgsmål, som er værd at overveje, inden I begynder et projekt, eller inden I søger penge til projektet. Hvilken forskel skal det gøre, og for hvem? Hvordan vil I få fat i jeres brugere? Det kan være godt allerede fra begyndelsen at inddrage samarbejdspartnere eller ressourcepersoner, så I får den bedst mulige start.

Derudover er det vigtigt at overveje, om der er andre aktiviteter, I er nødt til at nedprioritere i en periode for at få tilstrækkelig tid til og fokus på det nye projekt.


Et møde eller et sparringsforløb kan fx handle om:

  • Idéudvikling
  • Projekts baggrund og målgruppe
  • Samarbejdspartnere
  • Projekts formål
  • Projektplanlægning, tidsplan og gennemførelse
  • Projektets organisation og ledelse
  • Ressourcer, der skal til for at gennemføre projektet
  • Dokumentation, løbende opfølgning og evaluering
  • Hvordan projektet skal afsluttes og forankres
  • Budget og finansieringsplan
Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube