Går du med tanker om at oprette en ny gruppe?

Overvejer du at oprette en ny gruppe på det sociale område? Vi vil gerne hjælpe dig til at komme godt i gang!

Vi vil typisk tage en indledende snak om dine eller jeres tanker. Samtalen kan handle om:

 • Hvorfor henvender I jer til frivilligcentret – eller omvendt?
 • Hvilken udfordring ønsker I hjælp til at komme videre med?
 • Præsentation af frivilligcentret
 • Hvad kan I forvente af frivilligcentret i denne proces og på længere sigt?

På baggrund af den kan I overveje, hvordan I ønsker at gå videre med at oprette en gruppe - og om I vil gøre det i dialog med frivilligcentret. Efterfølgende kan vi mødes og drøfte temaer som disse - eller I kan selv gøre det, mens vi sammen tager et møde om samspillet mellem jer og frivilligcentret:

1. Bestem mål og målgruppe for gruppen

 • Hvilket behov vil I gerne imødekomme med det nye initiativ?
 • Hvem er målgruppen, og hvor findes disse mennesker? Skal de opfylde nogle bestemte krav?
 • Har I adgang til målgruppen, eller ved I, hvordan I får det?

2. Eksisterende tiltag

 • Findes der andre grupper, foreninger eller aktiviteter på området? Findes der kommunale tiltag?
 • Hvordan kan I supplere de aktiviteter, der allerede findes?
 • Hvem kan have interesse i, at jeres gruppe bliver iværksat – og hvordan kan I samarbejde med dem?
 • Hvem kunne være kritiske over for jeres initiativ, og hvordan vil I forholde jer til det?

3. Den selvorganiserende gruppe

 • Hvilken type gruppe er det oplagt at oprette?
  • selvhjælpsgruppe
  • interessegruppe (??)
  • aktivitetsgruppe
  • gruppe der har til formål at hjælpe andre
  • kortvarig projektgruppe
 • Hvem skal gruppens deltagere være?
  • Målgruppen, fx mennesker med behov for hjælp eller fællesskab?
  • Frivillige, der skal gøre en forskel for målgruppen?

4. Gruppens ledelse og ansvar

 • Hvem skal være tovholdere – er der brug for flere for at kunne starte gruppen?
 • Hvad er tovholdernes rolle i opstartsfasen og på sigt?
 • Hvordan skal rollefordelingen mellem jer være?
 • Er der en gruppe frivillige, der skal findes og ledes? Hvem har ansvar for at gøre det?
 • På hvilke områder skal gruppens deltagere have indflydelse på de fælles aktiviteter?

5. Gruppens indhold og rammer

 • Hvad skal deltagerne primært mødes om?
 • Hvornår skal gruppen starte?
 • Hvor ofte, hvor længe og hvornår på dagen skal gruppen mødes?
 • Hvor skal gruppen mødes?
 • Vil I holde et infomøde?
 • Hvem dækker hvilke omkostninger?

6. Relationen til frivilligcentret

 • Hvordan vil og kan I gøre brug af frivilligcentret?
 • Hvem er kontaktperson dertil?
 • Hvem booker lokaler og for hvor lang en periode?
 • Hvilke arrangementer i frivilligcentret skal i kalenderen?

7. Synlighed

 • Hvilke informationer skal med i frivilligcentrets månedsprogram og på hjemmesiden?
 • Skal der udarbejdes en folder, en plakat etc.? Er det noget, frivilligcentret kan hjælpe med?
 • Er der kommunale instanser, der kan hjælpe med at sprede kendskabet til gruppen?
 • Er der andre grupper eller foreninger hvis medlemmer vil have gavn af at kende til jeres gruppe?
 • Vil I oprette en facebookgruppe?

8. Handlingsplan

 • Hvad vil I gøre nu?
 • Hvem skal gøre det?
 • Hvornår vil I gøre det?
 • Hvornår vil I standse op og evaluere på opstartsprocessen?
FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job