imagefp5Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Går du med tanker om at oprette en ny gruppe?

Overvejer du at oprette en ny gruppe på det sociale område? Vi vil gerne hjælpe dig til at komme godt i gang!

Vi vil typisk tage en indledende snak om dine eller jeres tanker. Samtalen kan handle om:

 • Hvorfor henvender I jer til frivilligcentret – eller omvendt?
 • Hvilken udfordring ønsker I hjælp til at komme videre med?
 • Præsentation af frivilligcentret
 • Hvad kan I forvente af frivilligcentret i denne proces og på længere sigt?

På baggrund af den kan I overveje, hvordan I ønsker at gå videre med at oprette en gruppe - og om I vil gøre det i dialog med frivilligcentret. Efterfølgende kan vi mødes og drøfte temaer som disse - eller I kan selv gøre det, mens vi sammen tager et møde om samspillet mellem jer og frivilligcentret:

1. Bestem mål og målgruppe for gruppen

 • Hvilket behov vil I gerne imødekomme med det nye initiativ?
 • Hvem er målgruppen, og hvor findes disse mennesker? Skal de opfylde nogle bestemte krav?
 • Har I adgang til målgruppen, eller ved I, hvordan I får det?

2. Eksisterende tiltag

 • Findes der andre grupper, foreninger eller aktiviteter på området? Findes der kommunale tiltag?
 • Hvordan kan I supplere de aktiviteter, der allerede findes?
 • Hvem kan have interesse i, at jeres gruppe bliver iværksat – og hvordan kan I samarbejde med dem?
 • Hvem kunne være kritiske over for jeres initiativ, og hvordan vil I forholde jer til det?

3. Den selvorganiserende gruppe

 • Hvilken type gruppe er det oplagt at oprette?
  • selvhjælpsgruppe
  • interessegruppe (??)
  • aktivitetsgruppe
  • gruppe der har til formål at hjælpe andre
  • kortvarig projektgruppe
 • Hvem skal gruppens deltagere være?
  • Målgruppen, fx mennesker med behov for hjælp eller fællesskab?
  • Frivillige, der skal gøre en forskel for målgruppen?

4. Gruppens ledelse og ansvar

 • Hvem skal være tovholdere – er der brug for flere for at kunne starte gruppen?
 • Hvad er tovholdernes rolle i opstartsfasen og på sigt?
 • Hvordan skal rollefordelingen mellem jer være?
 • Er der en gruppe frivillige, der skal findes og ledes? Hvem har ansvar for at gøre det?
 • På hvilke områder skal gruppens deltagere have indflydelse på de fælles aktiviteter?

5. Gruppens indhold og rammer

 • Hvad skal deltagerne primært mødes om?
 • Hvornår skal gruppen starte?
 • Hvor ofte, hvor længe og hvornår på dagen skal gruppen mødes?
 • Hvor skal gruppen mødes?
 • Vil I holde et infomøde?
 • Hvem dækker hvilke omkostninger?

6. Relationen til frivilligcentret

 • Hvordan vil og kan I gøre brug af frivilligcentret?
 • Hvem er kontaktperson dertil?
 • Hvem booker lokaler og for hvor lang en periode?
 • Hvilke arrangementer i frivilligcentret skal i kalenderen?

7. Synlighed

 • Hvilke informationer skal med i frivilligcentrets månedsprogram og på hjemmesiden?
 • Skal der udarbejdes en folder, en plakat etc.? Er det noget, frivilligcentret kan hjælpe med?
 • Er der kommunale instanser, der kan hjælpe med at sprede kendskabet til gruppen?
 • Er der andre grupper eller foreninger hvis medlemmer vil have gavn af at kende til jeres gruppe?
 • Vil I oprette en facebookgruppe?

8. Handlingsplan

 • Hvad vil I gøre nu?
 • Hvem skal gøre det?
 • Hvornår vil I gøre det?
 • Hvornår vil I standse op og evaluere på opstartsprocessen?