Oprettelse af ny forening

Få hjælp, inden eller når du starter en forening

Engagement omkring en god sag kan organiseres på flere måder. Fordelen ved at have en forening er, at fokus – som udgangspunkt - er på den fælles sag frem for en enkelt ildsjæl. Det kan gøre indsatsen bæredygtig og gøre det lettere at involvere nye frivillige i nye projekter, der har samme grundlæggende formål som resten af foreningens arbejde. Foreningsorganiseringen er demokratisk på den måde, at medlemmerne vælger bestyrelse til daglig drift og træffer større beslutninger i foreningen. Som forening har man desuden mulighed for at søge fonde og puljer.

 

Vedtægter

I foreningens vedtægter defineres den sag, man er samlet omkring, og hvordan beslutninger tages m.v. Der er ingen formelle krav til vedtægterne, så det er op til den enkelte forening, hvad der skal stå i dem. Imidlertid er der en lang tradition for opbygningen af foreninger og vedtægter, som man med fordel kan hente inspiration i. Forskellige puljer og fonde kan også stille krav til en forening, hvis den skal modtage støtte.

 

Hvad er en forening?

En forening opfattes normalt som en sammenslutning af mennesker med et fælles mål eller en fælles interesse, som er organiseret og ledet efter almindelige demokratiske regler og procedurer. I Danmark er foreningsfriheden nedskrevet i Grundlovens § 78, hvoraf det fremgår, at alle har ret til at danne foreninger og ikke kan opløses af staten - så længe formålet er lovligt.

Derudover er der ikke en egentlig lov om foreninger i Danmark, som stiller krav til, hvordan en forening skal styres eller drives. Foreninger kan dog være underlagt lovgivning fra andre områder, fx persondataloven, erstatningsansvar eller eventuelt medarbejderansvar.

 

Et møde med os i frivilligcentret kan fx handle om

  • Formål med foreningen (hvad – hvorfor – for hvem?)
  • Hvordan foreningen skal organiseres?
  • Bestyrelsens sammensætning og ansvar
  • Forventede udgifter og økonomi
  • Støttemuligheder - offentlig, private fonde m.v.?
  • Vedtægter
  • Stiftende generalforsamling
  • Samarbejdspartnere

 

 

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube